Welkom piraten liefhebber, maak een account of login voor meer info!!
Interview: Tweede Interview Agentschap Telecom

"Fort Nederhorst (NERA) opent haar deuren"
Het is maandag 27mei jl. terwijl de meeste opsporingsambtenaren op pad zijn is Jos Hoeven inmiddels op zijn thuisbasis terug. Jos Hoeven is al meer dan acht jaar opsporingsambtenaar voor het Agentschap Telecom (formeel geheten Ministerie van Econmische Zaken, Agentschap Telecom). Na een aantal jaar te hebben gewerkt in het district Zuid-west is hij nu al weer een al een aantal jaar werkzaam in het district Utrecht.


In dit verslag een impressie van een dagje Nederhorst, met als titel:


Al meer dan 50jaar etherbewaking in de 'Rimboe'
Eenmaal het dorp Nederhorst te hebben bereikt rijden we kort daarna de Horstermeerpolder in. De naam van deze polder is afkomstig van het voormalige Horstermeer. Dit meer is met behulp van stoomgemalen drooggelegd.Eind jaren '30 werd begonnen met een grondverbeteringplan, de zgn. Tweede Ontginning. Veel heeft het niet geholpen. Doordat eind jaren dertig de oorlog uitbrak, kwam het werk stil te liggen.

In het lege deel van de polder werd in juli 1948 gestart met de bouw van het Radio-ontvangststation van de P.T.T., de NERA (Nederhorst den Berg Radio). De bijnaam van dit poldergedeelte - Rimboe - met grote waarschijnlijkheid is deze naam afkomstig van de natte bodem in combinatie met de wilgen-bebossing. Deze relatief natte bodem was dan ook ideaal om ruitantennes te gebruiken. Antennes die voorheen niet tot hun recht kwamen met de zandbodem van de Noordwijkse duinen onder de voeten, bleken uitstekend te werken op de sterk waterhoudende bodem. Kortom: de verhuizing van Noordwijk(NORA) naar Nederhorst(NERA) was een feit!<

Architect Röntgen is de ontwerper van het gebouw en heeft rekening gehouden met de mogelijkheid dat het er wel heel erg vochtig kan worden, met 120heipalen, 140ton betonijzer en 1400m3 is het gebouw van de NERA in de bodem volledig 'waterproof'. De begane grond heeft dan ook mooie patrijspoorten die bij het vollopen van de polder het water kunnen weerstaan.

Zolang heeft het Agentschap niet kunnen wachten en daardoor tijdens de grootscheepse verbouwing in 1980 het hogerop gezocht (1 etage hoger) daar zetelt nu op de begane grond het ontvangstcentrum en de kantoorruimte. Op de bovenste etage is er ruimte ingericht voor de kantine en het museum.

Zie voor meer informatie het complete historische overzicht!


Meetnet en werkzaamheden inNederhorst
Een van de belangrijkste activiteiten in Nederhorst (trouwens het enige kantoor wat daadwerkelijk eigendom is van het Agentschap) zijn de spectrum- en verkeersmetingen. Samen met nog tien onbemande meetstations in Nederland; negen stuks staan in de omgeving van Groningen, Heerhugowaard, Hoogeveen, Hengelo, Hoek van Holland, Breda, Nijmegen, Axel en Sittard, worden er metingen uitgevoerd, en desgewenst kunnen er enkele mobiele posten aangekoppeld worden. Het tiende station bevindt zich op NERA zelf. Deze meetstations voorzien de medewerkers in hun gegevensbehoefte.

Ieder meetstation is uitgerust met een tweetal antennes, een actieve antenne voor de frequenties tot aan de 87.50mhz en een passieve antenne voor de frequenties boven de 87.50mhz.

In de eerste plaats vindt spectrumonderzoek plaats. Daarmee wordt het frequentiegebruik in een deel van het frequentiespectrum geregistreerd. Deze automatisch uit te voeren registraties hebben tot doel landelijk inzicht te verschaffen in het gebruik van het spectrum.

Een tweede soort meting is de verkeersmeting. Daarbij wordt het verkeer dat aanwezig is op één bepaalde frequentie gedurende een bepaalde tijdperiode geregistreerd. Bij verkeersmeting wordt de belegging van een frequentie gedurende veertien dagen vastgelegd. Op het scherm van het hiervoor gebruikte werkstation zijn de gekozen ontvangerinstelling zichtbaar en worden tevens signaalsterkte, frequentieafwijking en eventuele identificatiecodes van het ontvangen radiostation gepresenteerd. Via de audioconsole is het laagfrequentsignaal van de ontvangers hoorbaar.

Minimaal eenmaal per jaar wordt het gehele frequentiespectrum doorlopen en opgeslagen. Een totale scan van alle frequenties neemt aardig wat tijd in beslag(schattingen lopen uiteen van 20weken tot 30weken) en gedurende ons bezoek werd dus daar ook geen gebruik van gemaakt.


Klik op de foto voor nog meer fotos

Museum
Naast de activiteiten zoals hierboven beschreven, is er ook een heus museumpje gevestigd in de NERA. Niet voor een ieder toegankelijk en voornamelijk gebruikt voor educatie van nieuwe medewerkers, maar voor ons een (gelukkig) een uitzondering gemaakt.

Nederland kreeg voor het eerst te maken met Etherpiraten in het jaar 1936. Vanuit Den Haag de Rode Omroep en vanuit Twente Radio de Vrije Vogel, waren deze radiostations in de vrije ether te beluisteren, waarbij ze met name hun politieke voorkeuren en gedachtes de vrije loop lieten (zie hier de diverse krantenknipsels).Na de tweede wereldoorlog verplaatsen de activiteiten zich voornamelijk naar zee, waar gecombineerde uitzendingen verzorgd werden voor zowel middengolf als op de FM band. De vermogens en dus ook de zenders werden ook steeds groter en gezien de succesverhalen voorzagen deze stations in een behoefte.

De wijnverzamelaar zou jaloers zijn!
Onze verbazing was dan ook groot bij de grote hoeveelheid in beslag genomen materiaal wat in het museum was opgenomen, variërend van de geschiedenis van het Agentschap afgewisseld met inbeslaggenomen spullen. Voor een redelijke indruk verwijzen wij dan ook naar de diverse geplaatste foto’s : museumfotos


Opslag
De laatste jaren hebben de meeste stations het leven gelaten onder druk van het Agentschap die met diverse methoden de stations het zwijgen willen opleggen (denk hierbij aan de masten die verwijderd worden, alsmede de dwangsommen). Tegenwoordig richt het werk van de opsporingsambtenaar zich niet alleen op illegale omroep. Er wordt ook opgetreden tegen illegaal gebruik in andere frequentiebanden, bijvoorbeeld verstoring van GSM frequenties door GSM jammers en draadloze telefoons.


Stations als Laser FM uit Amsterdam, Power FM uit Haarlem en Starpoint FM uit Hilversum staan dan ook hoog op het verlanglijstje van de heren. Waarbij de hoeveelheid in beslaggenomen (blauwe) kratjes van deze stations niet onderdoet voor de opslag van een Blokker-warenhuis. Volgens de heren van het Agentschap is dan ook een straalverbinding (bijv. 60cm of 10gig) waar de diverse stations gebruik van maken niet meer veilig. Nieuw opsporingsmateriaal alsmede ervaring en inzicht, geeft Jos dan op als het middel om te komen tot inbeslagname. Het antwoord op de vraag waarom er dan zo weinig mensen worden gehoord en er alleen zenders in beslag genomen worden, wordt dan ook steevast beantwoord met : “heeft andere redenen”


Afvoeren die hap… Nadat er door de rechter een uitspraak is gedaan over de betrokken zaken(apparatuur ed.), worden deze teruggegeven aan de eigenaar, verkocht of vernietigd. In tegenstelling tot wat veel mensen denken wordt er tegenwoordig niet veel meer overgebracht naar de Domeinen, dit omdat er geen behoefte is bij de kopers op de domeinen alsmede de roulatie van deze apparatuur ook weer een feit is. Kortom : de weg naar de verschredder is een feit, waarbij eerst zoveel -als mogelijk- gesorteerd wordt om dit daarna te laten afvoeren. Bakken vol in beslaggenomen waar worden dan ook iedere maand deze wereld afgeholpen.