Welkom piraten liefhebber, maak een account of login voor meer info!!
Dankwoord

De volgende personen wil ik graag bedanken voor hun medewerking. Zonder deze mensen, was de 'Geschiedenis van de Nederlandse Etherpiraterij' niet tot stand gekomen in de vorm zoals het nu beschreven staat:

Auke - Voor het aanleveren van beeld en geluid materiaal en het in contact brengen met andere mensen
Johnnie Walker - Voor het aanleveren van materiaal en informatie
Alias Peter Wijngaarden - Voor het aanleveren van materiaal en informatie
Tom van Dauven - Voor het aanleveren van audio materiaal
Radio Condor - Voor het aanleveren van krantenknipsels en informatie
Ferrarie - Voor het aanleveren van audio materiaal
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid - Voor het aanleveren van beeld en audio materiaal
Allround Graphix! - Voor het bewerken van het video materiaal

Allemaal bedankt voor het beschikbaar stellen van materiaal, voor de gesprekken, voor de gezelligheid, geduld en voor jullie aandeel in de 'Geschiedenis van de Nederlandse Etherpiraterij'. Mijn dank en waardering is groot !!

Ten slotte wil ik speciaal mijn vriendin Angela en zoontje J.J. bedanken voor hun geduld, medewerking en steun tijdens het schrijven van dit geheel. Ondanks het bijna verplichte aanhoren van verhalen, bekijken en beluisteren van materiaal en de tijd die ik nodig had om het allemaal te verkrijgen en schrijven, hebben ze altijd achter mij gestaan. Zonder hun steun, geduld en doorzettingsvermogen was het mij niet gelukt. Ik hou van jullie !!

Met Vriendelijke Groet, Lex van Dijken mede oprichter van www.etherpiraten.com