Welkom piraten liefhebber, maak een account of login voor meer info!!
Interview: Tweede Interview Agentschap Telecom

Horstermeer
In 1612 werd voor het eerst toestemming verleend voor het bedijken en droogmaken van het meer. Het peil van het lagere deel van de polder ligt ruim drie meter onder NAP. Ondanks alle moeite was het lange tijd met de beschikbare hulpmiddelen onmogelijk om het gehele meer droog te maken door het vele kwelwater.

Van 1649 tot 1882 is de polder voor het grootste deel als water, rietland en wildernis blijven liggen. Wel werd een ringdijk - sloot aangelegd. Met stoomkracht is het gelukt om de polder te bemalen en in cultuur te brengen. De polder is met een ringdijk afgeschermd van het omliggende gebied. De oppervlakte is 610 hectare. Het water uit de polder werd trapsgewijs bemalen met een beneden en bovengemaal en via de Blijkpolder uitgeslagen op de Vecht. Dit leverde veel problemen op.

In 1895 werd een nieuw stoomgemaal gesticht bij Overmeer. In 1910 maakte de stoommachine plaats voor een dieselmachine. Ook daarna klopten de ingelanden van de Horstermeer meer keren bij de provincie aan voor subsidie voor het verbeteren van de bemaling op de Vecht. Voor de bemaling van de aangrenzende polders werden overeenkomsten met de besturen van die gebieden gesloten en betaalden zij de polderbesturen voor de bemaling. In 1895 werd op verzoek van de ingelanden voor de polder een reglement vastgesteld

Bron :
Jan C.A.Blom, waterschapsarchivaris.
Publicatie voor De Wijde Blik december 2000

Terug naar hoofdpagina