Welkom piraten liefhebber, maak een account of login voor meer info!!
Interview: Tweede Interview Agentschap Telecom

1919 
Opening eerste ontvangststation voor de opvang van morse berichten in Sambeek. 

1923 
De eerste officiële opening van radiotelegrafieverkeer in beide richtingen met Nederlands Oost- Indie. In Nederland is dat het zendstation Kootwijk en ontvangststation Sambeek. In Nederlands Oost-Indië is dat het zendstation Malabar en ontvangststation Tjankring(Java).

1924 
Opening nieuw ontvangststation Meyendal (bij Wassenaar) ter vervanging van Sambeek. 

1926 
Op 30 maart neemt Kootwijk de eerste kortegolfzender in gebruik. 

1928 
Verplaatsing van het ontvangststation Meyendal naar Noordwijk

1938 
Eerste Nederlandse Etherpiraat wordt uit de ether verwijderd, de eer valt de beurt aan radio de Nachtegaal uit het oosten des lands.

1940-1945 
Sluiting van alle 24 radioverbindingen vanwege de Tweede Wereldoorlog. Op bevel van de Duitse bezetting nemen de Duitsers Noordwijk Radio in gebruik (NORA) om geallieerde zenders af te luisteren.

1945 
Op 30juli worden de radioverbindingen met Suriname, Curaçao en de Verenigde staten heropend.

1945 
De ruitantenne doet na 1945 zijn intrede, op basis van een eenvoudige constructie is, gemakkelijk te richten en bovendien bestrijkt deze antenne een breed frequentiespectrum. 

1948
Het ontvangststation Noordwijk Radio (NORA) kan niet blijven bestaan aangezien de ruitantennes niet geschikt zijn voor plaatsing op de zandbodem van de Noordwijkse duinen. De antennes komen alleen tot hun recht op een sterk waterhoudende bodem.

1948 
In juli van dat jaar start de bouw van een nieuw ontvangststation genaamd Nederhorst den Berg Radio (NERA) De kosten bedragen destijds 1 miljoen gulden voor het gebouw en twee miljoen voor de inventaris. Architect Röntgen is de grondlegger van het gebouw wat tot op de dag vandaag nog in gebruik is

1950 
De burgemeester van Nederhorst den Berg opent samen met medewerkers van PTT en genodigden het radio-ontvangststation NERA. Op dat moment wordt duidelijk dat Nederhorst den Berg het modernste radiostation is van Europa. De bekendheid strekt zich uit tot ver over de landsgrenzen en heel wat rondleidingen worden dan ook gegeven. NERA heeft een ontvangstzaal met 625m2 vloeroppervlak waarbij bedienend personeel dag en nacht in de weer is. De ontvangstzaal bestaat uit grote groepen lange-midden en korte golf ontvangers.

1950 
Het radioverkeer groeit explosief, abonnees beseffen het niet altijd maar maken steeds meer gebruik van het "moderne" etherverkeer.

1951 
NERA installeert een station voor ionosfeeronderzoek en radio astronomie. Met behulp van deze jonge wetenschap worden de grillen van de zon in de gaten gehouden. De zon blijkt namelijk van grote invloed te zijn op het transport van radiogolven over de afstand!

1954 
De monitoring afdeling van de RCD (Radio Controle Dienst) verhuist van Den Haag naar Nederhorst den Berg.

1956 
Opening van eerste transatlantische telefoonkabel. Deze zeekabel verbindt Amerika met Europa en is daardoor een concurrent voor de draadloze korte golf verbindingen.

1958 
Lancering eerste experimentele communicatiesatelliet. Langzamerhand wordt duidelijk dat NERA aan betekenis verliest

1965 
Het personeel krijgt te horen dat er donkere wolken hangen boven NERA. Door ander werk aan te trekken probeert de directie sluiting tegen te gaan.

1974 
De laatste radio-telegrafie en -telefonieverbinding met Paramaribo komt tot stand.

1979 
Radio Controle dienst krijgt het beheer over NERA

1980 
De heropening na verbouwing is op 7 mei een feit.

1989 
De PTT gaat privatiseren, en er komt een scheiding tussen de PTT en de RCD. De RCD diensten blijven voor rekening van het ministerie van verkeer en waterstaat. De RCD verliest hierdoor zijn nam, en wordt veranderd in : HDTP ( Hoofddirectie Telecommunicatie en Post)

1990 
De eerste ontwikkelingen op het gebied van een vast meetnet in Nederland

1993 
Aanbesteding van het landelijke 'vast meetnet'

1998 
In juni viert de HDTP haar tienjarig bestaan op de NERA

2000 
Op 14 december 2000 bestaat de NERA 50 jaar

2001
Op 1 juli 2001 is de naam van de Rijksdienst voor Radiocommunicatie (RDR) veranderd in: Divisie Telecom. De divisie Telecom is een onderdeel van de nieuwe Inspectie Verkeer en WaterstaatBron : NERA 50 jaar.

Terug naar hoofdpagina