Welkom piraten liefhebber, maak een account of login voor meer info!!
767

Etherpiraten Nieuws (Archief)

nieuws artikel Tips van huis adcocaat Veronica Team punt 06 May 2003 19:48
De huis advocaat van het Veronica Team, Johan de Vries, heeft enkele handige tips vrij gegeven, om de inbeslagname te verkleinen en/of te moeilijken met behulp van de wettelijke regelgeving:

* Zorg ervoor dat de zender zoveel mogelijk in een woning is verstopt, zodat een doorzoeking dient plaats te vinden. De politie/Agentschap Telecom kunnen de zaak bevriezen, maar er zal geruime tijd overheen gaan voordat een RC (Rechter Commisaris) ter plaatse is, tenzij de RC direct wordt meegenomen. Ook wanneer de zender op een andere plaats staat of van waaruit uitgezonden wordt kan een woning worden "gecreeerd" door bijvoorbeeld een slaapplaats te creeeren. Om binnen te treden in bijvoorbeeld een camper is een machtiging nodig.

* Ideaal is een lokatie, die niet gelieerd kan worden aan een adres !!

* Leg nooit een verklaring af. Het zal dan een stuk moeilijker worden om de uitlevering van de zender te vorderen.

* Zorg ervoor dat de audioapparatuur altijd van iemand anders is dan van de eigenaar van de zender en dat deze apparatuur niet op de zender is aangesloten bij niet uitzenden. Waneer wordt uitgezonden ligt het wat moeilijker, omdat een andere eigenaar dan medeplichtig wordt en de apparatuur verbeurd verklaard kan worden.

* Wanneer er een inval plaats vindt, leg nooit een verklaring af over de eigendom van de zender. De zender is dan van niemand. Alleen de bewoner kan dan mogelijk een probleem krijgen omdat hij op dat moment houder van de zender is. Is de bewoner niet aanwezig of meldt hij zich niet, dan levert een vordering tot uitlevering extra moelijkheden op. Waarschijnlijk zal de bewoner de boete krijgen. Alleen de rechter kan beoordelen of de bewoner blaam treft.

* Vraag altijd naar de machtiging tot binnentreden wanneer het een woning betreft.

* Opsporingsambtenaren in burger hebben een legitimatieplicht, in uniform alleen desgevraagd.

* Wanneer de politie en/of het Agentschap Telecom zich aan de juiste spelregels houden, is er bijna geen ontkomen aan. Je kunt het de opsporingsambtenaren hooguit moeilijk maken zodat meer inspanning moet worden geleverd om iemand te "pakken".

* Accepteer geen boetes, dwangsommen, beschikkingen wanneer alleen de antenne is gepeild. Mijn advies is om een advocaat in te schakelen en deze handelswijze te laten toetsen door de rechter (denk aan reflecties, antenne op andere plaats etc.), zeker als het om de strafrechter gaat. Het dient hierbij om wettig en overtuigend bewijs te gaan. De bewijzen voor een bestuursrechter(dwangsom) mogen wat lager zijn, maar o.g.v. een artikel in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, mag bestuursrecht zo maar niet worden toegepast in plaats van strafrecht. Met andere woorden, voor bestuursrecht is dan hetzelfde wettig en overtuigende bewijs noodzakelijk.

Heren piraten, doe hier uw voordeel mee !! Met dank aan de huis advocaat Johan de Vries van het Veronica Team.

Trefwoorden: advocaat * zender woning bewoner<< Terug