Welkom piraten liefhebber, maak een account of login voor meer info!!
Antenne Meten

Verdere pagina's over dit onderwerp: plaatsing van antennes en antenne aanpassing


In het algemeen wordt er gebruik gemaakt van één soort meter: de SWR-meter. Deze meet de VSWR: Voltage Standing Wave Ratio. Dit is de verhouding tussen de hoeveelheid opgewekte energie uit de zender en de hoeveelheid afgestraalde/vrijgekomen energie uit de antenne. Hoe beter de verhouding is, hoe meer vermogen er de 'ether in gaat', en dus minder in het systeem achter blijft.

Staande golf

SWR wordt bij de amateurs ook wel de staande golf (verhouding) genoemd. Waarom is het een staande golf? De (staande) golf is een begrip uit de natuurkunde waarbij er een onderscheid gemaakt kan worden tussen :lopende golf!!!

- Lopende golven;
- staande golven.


De lopende golf beweegt zich door de coax heen en zal tot stilstand komen wanneer de plus en de min aan elkaar gekoppeld worden. Dat is dus ook in het geval van een antenne, de antenne vormt de weerstand(50 Ohm) waardoor de golf blijft staan; vandaar de term: staande golf verhouding. Hoe beter deze dus blijft staan, in natuurkundige termen: resonantie zonder misaanpassing, hoe beter de staande golf verhouding(SWR). Een ideale situatie is dan ook : SWR verhouding van 1:1, dus een volledige afstraling van het uitgestuurde vermogen. Wanneer deze slechter is (bijv 1:1,5) dan moet door middel van het verlengen of verkorten van de antenne de weerstandswaarde van de antenne op die frequentie teruggebracht worden naar de gewenste 50 of 75 Ohm.

De meter

De meeste meters zijn een combinatievorm, een combinatie van:

- SWR;
- Vermogen.

Door in de schakeling, voor de swr meting, al grootheden als weerstand en spanning te meten is het vrij eenvoudig de vertaalslag te maken naar het vermogen(Watt).

Zetagi meter

Heel vaak worden de 11m (27mc)meters ook gebruikt voor metingen op de 3 m(radio). Daardoor is het zo dat vermogensmetingen de mist in gaan en er een verkeerde waarde tevoorschijn getoverd wordt. Een goed voorbeeld hiervan is de hierboven afgebeelde Zetagi meter die eigenlijk bedoeld is voor de 11m maar in veel gevallen gebruikt wordt voor de 3m.

Een meter die beter geschikt is voor het meten van vermogen en SWR-verhouding is de onderstaande kruismeter. Er zijn diverse fabrikanten(o.a. Daiwa) die deze meters leveren en voldoende bereik hebben om te meten tot een vermogen van 1-1.5kw.